Dachy tworzą górne zwieńczenie budynków i powinny chronić je od zewnętrznych wpływów pogodowych

 

Jednak żeby dach rzeczywiście mógł chronić nas i nasz dobytek musi być szczelny – i to w sposób trwały i pewny. O ile uszczelnienie i izolacja samych powierzchni nie jest problemem, o tyle więcej uwagi należy poświęcić uszczelnieniu połączeń poszczególnych elementów budowlanych.

Na dachach płaskich mamy często do czynienia z drobnymi elementami, takimi jak połączenia i przejścia dachowe, często wykonywane z różnych materiałów.

Systemy płynne poddają się ruchom budowli dzięki czemu mostkują rysy i pęnięcia, są trwale elastyczne w zakresie temperatur –30°C do +90°C i całkowicie odporne na zewnętrzne warunki pogodowe, takie jak promieniowanie UV czy działanie ozonu…

Typowym miejscem zastosowań są nadbudówki i łączenia.

Przykład zastosowania na dachach trapezowych

Połączenia z nadbudówkami są szczelne a przy tym bardzo proste w wykonaniu

Uszczelnienia płynne mistrzowsko opanowały sztukę uszczelniania detali. Nie ma tu połączeń szwowych – a więc typowych miejsc występowania przecieków, a raz nałożony materiał łączy się z podłożem na całej powierzchni.

Systemy płynne poddają się ruchom budowli dzięki czemu mostkują rysy i pęnięcia, są trwale elastyczne w zakresie temperatur –30°C do +90°C i całkowicie odporne na zewnętrzne warunki pogodowe, takie jak promieniowanie UV czy działanie ozonu…

Uszczelnienia płyne wykonane są z jednego kawałka – nie ma tutaj połączeń