Parkingi wielopoziomowe oraz podziemne

przestały służyć w międzyczasie wyłącznie do parkowania samochodów, lecz coraz częściej pełnią w budynku funkcje reprezentacyjne

Ponieważ powierzchnie przeznaczone do ruchu kołowego codziennie poddawane są ekstremalnym obciążeniom mechanicznym, chemicznym oraz klimatycznym w tych przypadkach szczególnie ważna jest ich trwała ochrona przed regularnymi obciążeniami. Długi okres użytkowania wszystkich części budynku jest jednym z założeń trwałego utrzymania wartości.

Przykład uszczelnienia dylatacji

Cało powierzchniowe uszczelnienie rampy