Pod pojęciem zastosowań specjalnych rozumiemy wszystkie możliwości zastosowań uszczelnień płynnych nie przyporządkowane typowym zaszeregowaniom. Nie oznacza to jednak że zastosowania te są dla nas w jakiś sposób nadzwyczajne lub też że wymagają one specjalnych zmian w specyfikacjach produktowych. Począwszy do cokołów budynków, poprzez fugi budowlane wewnątrz i na zewnątrz, lądowiska dla helikopterów, stare zabytki budowlane aż po baseny, kolumny, wsporniki itp.; wszędzie tam, gdzie wilgoć zagraża substancjom budowli pożądana jest pewna i długotrwała warstwa przeciwwodna.

Przykłąd uszczelnienia cokołu domu prefabrykowanego

Uszczelnienia fundamentów turbin wiatrowych to typowe zastosowanie specjalne